A.A.R.O.N.

A.A.R.O.N. / Galdík Ivan / aplikácia (openFrameworks)
2018-19 / LS / 6. ročník
(diplomová práca)

Magisterská práca A.A.R.O.N. je softvér pre grafických dizajnérov, ktorý simuluje princípy umelej inteligencie. Ponúka niekoľko konvenčných funkcionalít pre tvorbu dizajnu, ako napr. nástroj na kreslenie, písanie textu, selekciu, menenie farieb, vkladanie obrázkov atď. Samotný kreatívny proces je však pomerne neštandardný. Umelá inteligencia s názvom A.A.R.O.N. (pomenovaná po Aaronovi Schwartzovi, známom americkom programátorovi a internetovom hacktivistovi) neustále prerušuje kreatívny proces používaním rovnakých nástrojov ako užívateľ, vytváraním nových kresieb, pridávaním špeciálnych animovaných efektov, deformovaním užívateľovho dizajnu, fotením jeho tváre a pod. Usilovne sa snaží sabotovať jeho prácu, čím spochybňuje samotnú rolu ľudského grafického dizajnéra. Neustále mu pripomína, že to dokáže spraviť oveľa lepšie, a že čas, kedy bude nahradený algoritmom sa blíži. Program využíva dva datasety na vytváranie kresieb a písanie textu – Google QuickDraw dataset a Spam text dataset od Kaggle. Softvér je naprogramovaný v openframeworks.