Aftershock

Aftershock / Valentini Miriam / herný prototyp
2014-2015 / LS / 3. ročník

Hra spočíva v spoločnom úniku študentov a pedagógov z rezonujúcich otrasov (aftershockov) nečakaného zemetrasenia. Je večer a v zničených chodbách hornej budovy VŠVU je rozmiestnených sedem postáv. Levely sú vopred vytvorené a sú časti, ku ktorým sa jednotlivé postavy nedostanú bez pomoci tých druhých. Tejto spolupráci umožňuje ľubovoľné prepínanie postáv počas hrania. V danom momente, sleduje kamera aktívného hráča a umožňuje zbierať a používať objekty z vlastného inventára. Je to potrebné pre odstránenie prekážok, ktoré sú následkami pohromy.

Výsledná forma projektu je demo tejto adventure/explorer hry, v ktorej možno aktívne používať iba troch hráčov, však prepínať sa dá medzi všetkými. Išlo hlavne o predstavenie hlavnej idey a základných mechaník hry. Vizualita je, podľa zadania, pixel art, najprv kreslená v Adobe Photoshop a neskôr zostavená v programe Unity. Tematikou semestra nebol iba rešerš kultu počítačových hier, ale aj praktický krok do ich tvorby. Štúdium si vyžadovalo zoznámenie sa s kódovacím jazykom C#, tvorba príbehu, uvažovanie nad interaktivitou hráča, character design, novú logiku vizuality. (MV)