AIJA

AIJA / Mapping workshop
2016-17 / LS

Workshop zameraný na základy mappingu a práce so softvérom Resolume.
Zadanie: Vytvor skin na AI chat bota.

Účastníci workshopu:
Brunovská Daniela,
Mati Marek,
Uhliarová Laura,
Pardel Veronica,
Valentini Miriam,
Valešová Kamila,
Galdík Peter,
Galdík Ivan,
Halušková Ažbeta,
Chvan Šimon