Animation x Music

Animation x Music / Jandušíková Terézia / animácia
2022-23 / ZS / 4. ročník

Zámerom semestrálnej práce bolo experimentovanie a oboznámenie sa s rôznymi technikami animácie vo vzťahu s hudbou. Tie sú obsiahnuté v šiestich zadaných témach: linka, farba, typografia, koláž, abstrakt a stop motion. Koncept a samotný vizuál je inšpirovaný streamovacou platformou Spotify, ktorá interpretom umožňuje svoje skladby doplniť o 5-10 sekundovú animáciu. Výsledkom semestrálnej práce je playlist vytvorený zo 17 hudobných skladieb sprevádzaných krátkymi animáciami.