Anna

Anna / Valentini Miriam / hra
2017-18 / LS / 6. ročník
(diplomová práca)

Anna je dobrodružná pixelová hra, ktorej dej sa odohráva na Slovensku počas 50-tych rokov. Inšpirovaný bol detstvom a skúsenosťami autorkinej starej mamy. Mnoho hier komunikuje s hráčom verbálne, alebo písomne. Cieľ tejto hry bolo s hráčom komunikovať iba vizuálne. Hráč môže voľne skúmať okolie, alebo si zahrať tzv. “mini-hry”, ktoré sú ukryté v mape. Anna dobre komunikuje s dospelými a tiež aj s deťmi, bez ohľadu na to, či poznajú kultúrny kontext príbehu, alebo nie. 

Grafika z hry