AR app

AR app / Valešová Kamila / AR aplikácia
2017-18 / LS / 4. ročník
(bakalárska práca)