Monday begins on …

Monday begins on Saturday / Kočár Juraj / knižný dizajn, ilustrácie, AR aplikácia
(Alexander Takacs / programovanie)
2013-14 / LS / 6. ročník
(diplomová práca)

Východiskom pre túto diplomovú prácu sa stalo niekoľko otázok, ktoré môžu vyplynúť z uvažovania o knihe. Napríklad: Čo je to kniha? Načo môže slúžiť? Je kniha mŕtva? Nazdávam sa, že diskusia okolo knihy a vnímania jej obsahu, teda textu a obrazu, čitateľnosti a spôsobov čítania je stále živá. Zámerom práce je spojenie tradičného spôsobu čítania (tradičnej technológie) s novodobým (novodobou technológiou), vytvorenie odlišného zážitku z čítania, vnímania príbehu a textu. Text môže rozprávať príbeh, sprostredkúvať informácie, vyvolať pocit aj predstavu, text je kódom. Môže byť statický alebo dynamický. Okrem toho text nemá len jednu hlavnú úroveň, tú ktorá je vyjadrená písmovými znakmi, ale aj ďalšiu, ktorá nie je vyjadrená priamo znakmi a vytvára sa na základe tej prvej, viditeľnej. Ide tu o tzv. čítanie medzi riadkami. Toto sú dva základné body celej práce. Spomínané textové úrovne sú v práci vyjadrené v dvoch rôznych médiách. Pre prvú úroveň je to tlačená kniha s fiktívnym príbehom Monday begins on Saturday od ruských autorov Arkady a Borisa Strugatskych. Úprava textu je myslená na pohodlné lineárne čítanie bez rušivých prvkov, aby sa čitateľ mohol sústrediť na obsah. Druhá, medziriadková úroveň sa rozvíja v aplikácii pre mobilný telefón vo forme krátkej animácie. Aplikácia funguje na princípe technológie rozšírenej reality, kedy po nasnímaní kamerou sa na displeji zobrazí odpovedajúca animácia, ktorá zároveň vytvára určitú interakciu s tlačeným textom v knihe. Týmto prístupom sa snaží prepojiť digitálne s analógovým alebo reálne s virtuálnym.