Artificial

Artificial / Valešová Kamila / objekty
2016-17 / LS / 3. ročník

Ako by sa vyvíjali stroje, keby chceli obsadiť prírodu, ktorá je naším posledným útočiskom?  A všimli by sme si to vôbec?

Pokyny na okupáciu sú jednoduché:  
1. znova použi
2. skopíruj
3. staň sa

Objekty využívajú alebo kopírujú rôzne prírodné produkty a sú vyrobené z materiálu na báze silikónu. Okrem toho pozostávajú z jednoduchých obvodov riadených mikrokontrolérom Arduino. Vďaka arduinu tieto primitívne umelé organizmy reagujú na vonkajšie faktory, ako je svetlo alebo zvuk a taktiež na ľudskú interakciu.

Projekt Artificial bol navrhnutý ako hľadacia hra, fungujúca na princípe podonému geocachingu, vprírodnom prostredí na súradniciach 48°12’15.8″N, 16°58’06.6″E.

Proces