BAEND

BAEND / Liptáková Zuzana / elektronické objekty
2015-16 / ZS / 4. ročník

Fyzické mediá, kedysi určené na prenos dát, sú dnes čoraz častejšie nahrádzané ich elektronickou formou. Úlohou nosiča však bolo nielen šírenie hudby, ale zároveň bol aj prostriedkom propagácie a zberateľským predmetom. Tieto funkcie sú viazané nosič, ako fyzický objekt a vo virtuálnom priestore miznú. Ako bude vyzerať propagácia a zberateľstvo hudby v budúcnosti, keď sa jej bude diať výlučne na internete? Vo svojej práci sa snažím hľadať opoveď na túto otázku.