BK

BK / Hermanský Viktor / animácia
2018-19 / LS / 4. ročník
(bakalárska práca)

Storyboard vznikol ako časť bakalárskej práce. Rozpráva príbeh postav — chlapca, ktorému sa stane smrteľná nehoda pri každodennej činnosti. Smrť však neprichádza okamžite, namiesto toho si postava kýcha a premiestňuje sa na iné miesta a situácie, v ktorých nenachádza pokoja. Postupne stretáva samotnú smrť, ktorá mu tým chcela ukázať, že v žiadnom živote by nebol šťastný a iba odchod s ňou mu prinesie mier.