Bulo bi nám bulo

Bulo bi nám bulo / Uhliarová Laura / videoklip
2017-18 / LS / 4. ročník
(bakalárska práca)

hudba: Katarína Máliková

Frame by frame animácia videoklipu pre súčasnú slovenskú hudbu, vytvorená na základe asociácii voči samotnej skladbe. Videoklip núti diváka hľadať skryté významy na základe počutého s videným. Ako autor kresby aj animácie som skúmala limity animačnej techniky, správne časovanie v spojení s hudbou, aj mieru detailu v digitálnej kresbe. Výsledkom je spojenie rurálnej kultúry a súčasnej strojovej, pásovej výroby v kontraste s prírodnými motívmi a ľudskými končatinami v „prázdnom“ bielom priestore.