Chlorophyll

Chlorophyll / Ruisl Filip / hudobný nástroj
2015-16 / LS / 4. ročník

Interakcia, forma a funkcia
V mojom projekte sa zaoberam dizajnom rozhrania, formy a funkciou objektu ako autorskeho nastroja. Pri jeho vyvoji skumam sposob prepojenia analogoveho s digitalnym, rozne typy interakcie objektu a uzivatela, ci metody (ne)konvecneho pouzitia. 

Viac info: https://www.filipruisl.com/work/chlorophyll