Click me

Click me / Valešová Kamila / Zine, AR aplikácia
2019-20 / LS / 6. ročník
(diplomová práca)