CO2

O uhlíkovej stope / Mrázová Diana / interaktívna inštalácia, web
2021-2022 / LS / 6. ročník
(diplomová práca)

Diplomová práca O uhlíkovej stope vyzýva návštevníkov, aby zistili, aké veľká je ich denná uhlíková stopa, ktorú si majú možnosť vypočítať pomocou pár otázok na CO2 Kalkulačke. Návštevník môže zároveň v reálnom čase vidieť ako jeho uhlíková stopa v dennom objeme naozaj vyzerá v podobe balóna. Balón, ktorý sa nafukuje vizualizuje fyzický objem skleníkových plynov, v ekvivalente oxidu uhličitého, vypustených denne do ovzdušia jednotlivcom. Každá osoba má tak možnosť pozorovať skutočnú mierku jeho znečistenia. Inštalácia následne ponúka web so spôsobmi ako môže človek svoju uhlíkovú stopu kompenzovať.