Dýchanie môže zabíjať

Dýchanie môže zabíjať / Mrázová Diana / objekt so senzorom
2020-21 / ZS / 5.ročník

Projekt s názvom Dýchanie môže zabíjať predstavuje prenosný merač kvality ovzdušia. Celková iniciatíva projektu vznikla kvôli problému znečistenia ovzdušia v mojom okolí. Denne dýchame vzduch bez toho, aby sme vedeli, ako nebezpečné sú jeho úrovne a aké sú jeho možné riziká pre naše zdravie. Okrem merania úrovne PM2,5 toto zariadenie porovnáva znečistenie ovzdušia s fajčením tabakových cigariet, ktoré majú veľmi podobné účinky na zdravie ako znečistenie ovzdušia a slúžia tak na lepšie pochopenie tohto problému.

Konečným produktom je prenosné zariadenie, ktoré obsahuje senzor na meranie nebezpečných a škodlivých častíc PM2,5 v reálnom čase, kde sa na displeji zobrazuje koľko cigariet by ste vyfajčili za deň na danom mieste. Dizajnom výrobku je samotná škatuľka cigariet, na ktorej sa zobrazujú varovania a informačné správy o vplyve pevných častíc na naše zdravie. V rámci projektu boli implementované aj rôzne infografiky a vizualizácie nameraných hodnôt.

Prezentácia