Enviro

Vizuálne tlmočenie environmentálnych problémov /
Uhliarová Laura / animácia, inštalácia
2019-20 / LS / 6. ročník

Video inštalácia v prostredí imitujúcom pohodlie obývačky. 

Na obrazovke v niekoľkých animáciách sa divákovi predkladjú možné vízie zmien životného prostredia. Nesnažia sa ale nasilu presviedčať ani mu poskytovať návody, ako robiť rozhodnutia s ohľadom na prírodu. Jednoducho prehráva pravdepodobný fiktívny scenár, tlmočí problémy dneška aj nasledujúcich rokov cez médium jemu blízke. Divák má stále možnosť výberu, ktorý „program“ bude sledovať, nemá ale možnosť ho vypnúť ani úplne zastaviť.