Experiment in animation

Experiment v animácii / Berkyová Linda
2022-23 / ZS / 4. ročník

Projekt je osobnou exploráciou 2d animácie ako média. Pozostáva zo 17 krátkych videí na 6 tém – linka, plocha a farba, svetlo a tieň, abstraktná animácia, koláž a zvuk. Cieľom práce bolo rozšíriť si metódy, prístupy a vizuálny jazyk. Námety vychádzajú z formy no odzrkadľujú aj moje momentálne nálady.