Input

Input / Halušková Alžbeta / objekty – hudobné nástroje
2015-16 / ZS / 3. ročník

– vytvorenie nástroja použitím kovového materiálu
– rôzne plochy, dĺžky, hrúbky, ohnutie…
– audio získavať pomocou kontaktného snímača
– pracovať s moduláciou zvuku (priestorovosť…)
(AH)

Proces: