Interactive AV

Interactive AV / Burcel Ivan / aplikácia (Unity3D)
2018-2019 / LS / 6. ročník
(diplomová práca)

Interaktívna audio vizuálna aplikácia reagujúca na vstupy uživateľa.