Kontinuum

Kontinuum / Kindl Antonín / interaktívna inštalácia
2021-22 / LS / 3. ročník

Člověk, uvězněný v toku času, prožívá vždy jen jediný okamžik. Jejich sloučení však tvoří časové kontinuum, které se instalace snaží zprostředkovat. Přirozená snaha člověka vzdorovat času a zanechávat stopy se stává tématem interaktivní světelné instalace, kterou svým pohybem dotváří sám divák.

Instalace byla vytvořena specificky pro příležitost festivalu Nastevřeno v budově Moving Station v Plzni. Světelný objekt se skládá z 12 světelných trubic, které jsou ukotveny v hliníkové obruči. Hlavním prostředkem interakce je pohyb diváka, díky kterému jsou LED světla v trubicích adresovány. Člověk tak svou chůzí zanechává světelnou stopu, která postupně mizí.