Like a Butterfly

Like a Butterfly / Obertová Veronika / videoklip
2007-08 / ZS / 5. ročník

Synopsa
Príbeh o Kamilovi, ktorý si z veľkej diaľky zadováži tú “najkrajšiu masku na svete” a zúčastní sa s ňou na veľkom karnevale. Ostatné masky na Kamila nemajú a on cíti, že dnešný večer bude patriť jemu. Avšak, kto by to bol čakal, že život má pripravených viacero variánt konca jednej a tej istej veci.