Mirror

Mirror / Brunovská Daniela / herný prototyp (Unity3D)
Súčasť projektu: Fields of view (Tag: FOW)
Kremnica 10.10. – 14.10. 2016
(Workshop, pedagóg: Ján Šicko)

Interpretácia reality je subjektívny akt. Môj uhol pohľadu nikdy nebude tvojim a naopak. Aj keby si na pravdu nazeral z rovnakej pozície ako ja, pravdepodobne sa nestretneme v čase a tvoje pochopenie bude iné. Vytvorte situáciu, kompozícu pozostávajúcu z úlomkov spomienok, sna či reality. Voložte do nej diváka a nechajte ho blúdiť vašou krajinou. Možno sa v nej stretneme vo vzájomnom poznaní.