Nina

Nina / Obertová Veronika & Čopiková Michaela / krátky animovaný film
2012-13 / LS / dizertačná práca

Prekonať strach nebude ľahké. Bude to ťažké.

Synopsa
Príbeh bojazlivého chlapca a malej divožienky, ktorých spája, ale aj delí strach. Vzniká medzi nimi silné puto, ktoré je v detskom fantazíjnom svete všemocné. No keď sa priateľstvo mení na lásku, prichádza strach v nečakanom rozmere. Prekonať strach a nájsť spoločnú cestu nebude…

Viac info: https://ovepictures.com/work/nina/