Oddity

Oddity / Korbašová Dominika / herný prototyp
2022-2023 / LS / 4. ročník
(bakalárska práca)

Práca je krátkou ukážkou dobrodružnej hry. Cieľom je prežiť záhadný príbeh mladého dievčaťa, ktoré sa svojou zvedavosťou ocitne v novej roztrieštenej každodennosti. Príbeh je rozprávaný pomocou svojej podivnej atmosféry, v snahe naviesť hráča k novej časovej štrbine. V námahe nájsť cestu naspäť do svojej reality, bude čeliť mnohým strastiam. Z tejto dlhej cesty je možné okúsiť zatiaľ iba počiatok. Zvedavý hráč v úsilí nájsť odpovede prijíma výzvu ponoriť sa do nových realít.

Proces