ORB

ORB / Mackovič Roman / interaktívny objekt
2019-2020 / LS / Dizertačná práca

Špecifický interaktívny objekt navrhnutý pre netradičné multimediálne prezentácie. Obsahom diela je súbor hravých audiovizuálnych kompozícií – umeleckých výtvorov malého dievčatka, ktorých preskúmanie je obohatené o zvukový sprievod.

Projekt je súčasťou dizertačnej práce Užívateľské rozhranie – fyzická interakcia s digitálnym prostredím, vytvoreného v laboratóriu MediaLab* na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Podporené Nadáciou Tatra banky.

Inštalácia je vhodná pre deti.