Perception Lab

Perception Lab / Kindl Antonín / interaktívna inštalácia
2022-23 / ZS / 4. ročník

Projekt sjednává výzkum vjemů a okolních jevů, které na nás působí. Z výzkumné laboratoře odchází stroje nabyté o smyslové vnímání. Jeví se jako elektrizované organismy bezprostředně reagující na okolní prostředí.

Research on perceptions and environmental phenomena that affect us. From the research laboratory leaves machines acquired by sensory perception. They appear as electrified organisms responding directly to their environment.

https://kindl.work/Perception+Lab