Personal receipt

Personal Reciept / Samuel Antol
2020-21 / ZS / 5. ročník

Bločky vytlačené v konzerve, poukazujúce na negatívne dôsledky nakupovania. Po priložení karty sa pre každého vylačí bloček v pixel-artovom štýle, s fotkou tváre a vlastnou témou. Týka sa to nás všetkých rovnako. Konzerva je pripojená k počítaču, ktorý sníma tvár a zobrazuje vizualizácie na obrazovke.