Post-digitálny papier

Post-digitálny papier / Mackovič Roman / interaktívne objekty
2012-2013 / LS / 6. ročník
(diplomová práca)

Séria objektov

Workshop s detmi