Prežité zajtrajšky II.

Prežité zajtrajšky II. / Korbašová Dominika / herný prototyp
2022-2023 / ZS / 4. ročník

Hlavolamová hra zachytáva alternatívnu realitu, kedy hranice času neexistujú lineárne. V ovzduší vládne nebezpečný opar s možnými nástrahami. Vyriešením hlavolamov hráč rozžiari časti sveta nám povedomé. Projekt nevytvára ucelenú dejovú linku, pozorovateľovi podsúva idey a konfrontuje ho s ponímaním času. Vsádza ho do známeho prostredia slovenskej architektúry, ktorá je doplnená netypickým dianím. Hráč sa na niekoľko momentov stáva súčasťou alternatívnej každodennosti.

Proces