Prežité zajtrajšky

Prežité zajtrajšky / Korbašová Dominika / animácia
2021-2022 / LS / 3. ročník

Séria animácii zachytáva alternatívnu realitu, kedy hranice času neexistujú lineárne.  Prítomnosť a technologicky vyspelá budúcnosť pretrvávajú v jeden moment. Tieto paralelné svety polemizujú o vplyve technológií na človeka a jeho prostredie. Dokážu technológie umrieť? Ak áno, čo je možné postaviť z ich trosiek. Projekt nevytvára ucelenú dejovú linku, pozorovateľovi podsúva idey a konfrontuje ho s ponímaním času. Vsádza ho do známeho prostredia slovenskej architektúry, ktorá je doplnená netypickým dianím.