Printer Jam

Printer Jam / Mati Marek / modifikácia tlačiarne, nové grafické postupy
2017-18 / LS / 5. ročník

Formulácia zadania na začiatku semestra
Projekt by bol v niečom distopický. Vlastnou skúsenosťou technologického analfabeta sa snažím pochopiť proces tlače starej tlačiarne. Pracujem s dočasnosťou média a skúmam, či tlač môže byť iba taká, ako sa javí. Stály archív. Zmyslom tejto témy je skúšať rôzne možnosti práce s tlačou budúcnosti udržateľne. Používať ten istý materiál, vyrábať produkt, ale robiť tak premieňaním už vyrobeného produktu. V tomto prípade ide o spôsob vymývania predchádzajúcej tlače a na túto stopu naniesť nový obsah. Tento by bolo možné po použití opäť vymyť a znovu použiť. Zaujíma ma, čo by sa s tlačou stalo, keby by sme jej zobrali základnú vlasťnosť materiálu, pseudostálosť, nabúrali ju (tak ako v digitále).

Metodológia
Empirická skúsenosť, proces, laboratórium. Nabúranie sa do výrobného procesu, zmena výrobných parametrov tlačiarne. Zaznamenávanie rôznych výsledkov, opakovanie procesu. Výber jedného momentu, jeho redukcia a prezentácia.

Dielo
V procese sa mi objavilo množstvo smerov a stimulov, ktoré by sa dali rozvinúť. Vodotlač atramentovou tlačiarňou som si však vybral ako mne najbližší moment. Nezáväzne nadväzuje na vlastné formulovanie témy na ako skoro 100 % recyklovateľný proces tlače. Sledujem ňom pre mňa nový výtvarný jazyk, ktorý je prchavý, dočasný. Vytrácanie, nahrádzanie, stopa, obnova sú pre mňa nové emócie vo vytváraní si postoja ku trvalo udržateľnému dizajnu. Skúmam ako na ne divák, aj ja reagujeme.