Procrastinator Simulator

Procrastinator Simulator / Berkyová Linda
2021-22 / LS / 3. ročník

Procrastinator Simulator / gameplay

Hra zábavným spôsobom poukazuje na problematiku prokrastinácie, s ktorou sama autorka často zápasí. Hráč sa pohybuje v mozgovom labyrinte a jeho úlohou je vyhýbať sa povinnostiam zosobnených v monštrách ktoré ho naháňajú.