Receptor

Receptor / Kindl Antonín / interaktívna inštalácia
2022-23 / LS / 4. ročník
(bakalárska práca)

Interaktivní instalace Receptor zkoumá problematiku neúplnosti poznání a proces vnímání. Instalaci tvoří nervová síť z optických vláken, jakožto elektrifikovaný vnímající systém, který neustále sbírá informace o svém okolí. Data v reálném čase interpretuje a vrací zpět do prostředí ve zkreslené podobě, s cílem zpochybnit pevnost našich představ. Projekt se zaměřuje na percepční procesy, které utvářejí lidskou zkušenost a zkoumá otázky týkající se vnímání. Instalace umožňuje divákům aktivně se účastnit procesu percepce pomocí interakce s elektronickými komponenty a senzory. Systém zachycuje zvuk, dotek a pohyb a přetváří jednotlivé stimuly do podoby vícekanálového zvuku a světla. Interaktivita umožňuje divákům zasahovat do vrstev dat a podílet se tak na tvorbě výstupů. Výsledné interpretace dat jsou však nepředvídatelné, čímž narušují pevné představy o našem bezprostředním okolím.

Viac o projekte: https://kindl.work/The+Vault/2023/Receptor