Requiem

Requiem / Halušková Alžbeta / objekt
2016-17 / LS / 4. ročník
(bakalárska práca)

Ideou tohto projektu je návrat k fyzickej substancii, k analogovým informáciám a mechanikám, ktoré sú dnes už len spomienkou. Použitím vlastného hardware chcem ovládať zvukovú techniku, ktorá je v porovnaní s dnešnou v ranných fázach vývoja. Kľúčovým médiom sa pre mňa stáva audio a spôsob akým je čítané či spúšťané. Cieľom je zostavenie vlastného ‘’orchestra’’, ktorý napriek svojej zastaralej forme nachádza svoje miesto aj v súšasnej hudbe.  (AH)