Rubaci + arcade machine

Rubaci + arcade machine / Galdík Peter / hra (Unity3D) + arcade machine
2018-19 / LS / 5. ročník

Dynablaster clone Rubaci s priemyselne vyrobeným arcade machine kioskom.