InDesign Scripting

InDesign Scripting / Mackovič Roman / autorský softvér
2011-12 / LS / 5. ročník

Projekt skúma možnosti automatizácie práce v grafickom programe InDesign, ktorý je ovládaný pomocou skriptov. Zameriava sa na úkony, ktoré sa pri práci grafického dizajnéra opakujú a oplatí sa ich automatizovať a tým dizajnéra odbremeniť od mechanickej práce. Výstupom projektu je automatizácia práce v oblasti mikrotypografie aj makrotypografie a ako hraničná forma výstupu projektu rozpohybovanie grafických objektov priamo v prostredí InDesignu. 

Zoznam riešených problémov:

  • Automatické zalomenie dokumentu, ktorého text je načítaný zo sady externých dát (xml), ktorých štruktúra je vzájomne prepojená;
  • Generovanie kompozícií layoutu v rámci užívateľom definovanej mriežky.
  • Úprava kenrningových párov v dokumente podľa užívateľom definovanej kerningovej tabuľky.
  • Identifikácia vynúteného delenia slov na konci riadkov v rukopise;
  • Uchopenie a korekcia častí textu rukopisu, ktorý je ručne prestrkaný medzerovníkmi.
  • Automatická aktualizácia menného registra knižnej publikácie.
  • Sada mikrotypografických efektov aplikovateľných na bloky textu alebo na samostatné slová.

Ukážka scriptov v praxi:

Ukážka generatívneho layoutu.