Tandemy

Tandemy / Mrázová Diana / interaktívne objekty
2020-21 / LS / 5.ročník

Webová platforma Tandemy slúži ako priestor na vytváranie vlastných objektov pre vzdialené periférne vnímanie. Tandemy sú prototypy, ktoré spájajú na diaľku užívateľov prostredníctvom rôznych interakcií. Každá dvojica objektov navzájom interaguje na určitý fyzický podnet a komunikuje ako médium na dosiahnutie vzdialenej blízkosti.

Projekt vznikol z vlastnej inciatívy, počas pandémie, kedy sme mali obmedzený kontakt s rodinou a blízkymi. Zamerala som sa preto na štúdie týkajúce sa dotykovej terapie, haptickej konektivity a významu fyzických podnetov na naše emócie. Výsledkom bola webová stránka, na ktorej má užívateľ možnosť zistiť, ako si zostaviť takéto tandemové objekty a zostať v kontakte aj prostredníctvom fyzických vnemov.