The Resting Place

The Resting Place / Valentini Miriam / interaktívny objekt
2015-2016 / ZS / 4. ročník

Chcela som vytvoriť priestor, kde divák vizuálne vníma zvuk tak prirodzene, ako keď ho počúva. Svetelné objekty nie sú ani vankúšmi, ani lampami, ale integrujú sa s divákom do prostredia a stávajú jeho súčasťou. Každý z týchto piatich objektov intenzitou svetla reaguje na určitý frekvenčný rozsah okolitých zvukových podnetov. (MV)

Proces