Tour de France 1903 AR

Tour de France 1903 AR / Kočár Juraj / AR kniha
2012-13 / ZS / 5. ročník

Interaktívna knižka, ktorá je vizuálnym súhrnom informácií o prvej Tour de France z roku 1903 s využitím technológie rozšírenej reality. Prepájanie reálneho (tlačeného) s virtuálnym (digitálnym) obrazom, statickým a pohyblivým obrazom. Vytváranie krátkych info-animácií, foto-video koláží.