Vertigo

Vertigo / Minor Marek / herný prototyp, autorský ovládač
2013-14 / LS / 5. ročník

Koncept počítačovej hry ovládanej fúkaním.