Videotopia

Videotopia / Galdík Ivan / herný prototyp + ovládač
2016-17 / LS / 4. Ročník
(bakalárska práca)

V mojej bakalárskej práci sa snažím vložiť funkciu ovládania priebehu hry, ktorá je väčšinou v rukách samotného počítača, do rúk ďalšieho človeka. Hra klasického žánru – space shooter, je týmto definovaná dvomi ľuďmi – hráčom a GameMastrom, ktorý môže kontrolovať jej rôzne aspekty – rýchlosť, obtiažnosť a aj samotnú vizualitu. Vytváram mu aj vlastný controler v podobe zastaraného video prehrávača symbolizujúceho dystopickú predstavu, v ktorej staré technológie prebrali moc nad ľuďmi. Hráč ovláda bojovú loď a jeho úlohou je zachrániť svet a poraziť nepriateľa. Vizuálna stránka hry je inšpirovaná hrami zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.