Volume 1

Volume 1 / Mati Marek / knižný dizajn, vizualizácia dát
2017-18 / ZS / 5. ročník

Kniha Volume 1 je publikácia o zbere dát. Tých dát, ktoré patria Facebooku – prípadne jeho používateľom. Vybrané a prezentované kategórie zahŕňajú najmä kultúrne a umelecké prostredie, avšak význam a dôležitosť tejto publikácie spočíva v nasledujúcich dvoch vrstvách. Na jednej strane – nakoľko digitálne dáta je skoro nemožné uchopiť sa s nimi hrá a zmrazuje ich do (pre ne neprirodzenej podoby) fyzického média KRONIKY. Tým ich ponúka čitateľovi na revíziu a bližšie skúmanie. V druhej vrstve odhaľuje nástroj Facebooku, ktorý špehuje a analyzuje správanie svojich používateľov. Kniha by mala slúžiť ako impulz pre spustenie širšej debaty o povedomí odovzdávaní dát a rovnováhe medzi technológiou a jej konzumom.