VR

Designové postupy vo virtuálnej realite / Ravasz Jonathan / VR app
2015-16 / LS / 4. ročník
(bakalárska práca)

Designové postupy vo virtuálnej realite
Objavuje sa nové médium, virtuálna realita. Interakcia vo vrituálnej realite prináša zmenu paradigmy v dizajne, mení spôsob, akým dizajnéri rozmýšliajú o vytváraní UI/UX (užívateľské rozhranie a zážitok). Vo svojom projekte skúmam nové prístupy dizajnu ku virtuálnej realite.