Wanderer

Wanderer / Valentini Miriam / herný prototyp
2016-2017 / ZS / 5. ročník

Wanderer je počítačova hra, v ktorej si hráč hľadá cestu z lesa von. Rozhoduje sa medzi využitím pomoci líšky a ďalších okolitých zvukov, alebo si tú cestu nájde sám. Tak si môže sám určovať priority a aj cieľ a tiež si môže vyskúšať následky svojich rozhodnutí.

Hráč sa na začiatku hry zobúdza do sna, kedy má možnosť na túto cestu vyraziť. Hra môže mať charakter explorácie, kde čas nehrá úlohu a ciele sa môžu striedať. Ak si hráč zvolí nasledovať líšku, ktorá ho cestou môže sprevádzať, musí dbať na to, že ju vie nájsť a že za ňou vystačí. Toto pridáva novú výzvu do hry a samym tym aj novú motiváciu. Úspešné sledovanie líšky smeruje k rýchlejšiemiu úniku z lesa von. Ak je to teda cieľ, ktorý si hráč zvolil.

Pohľad vašej postavy (hráte v prvej osobe) je usmernený k zemi, pričom vidí iba nohy a maximálne dva kroky pred seba. Toto ho ohraničuje na vnímanie prostredia identifikovaním objektov vôkol seba a zvukov, ktoré sa viažu k špecifickým oblastiam. Celá hra spočíva na vlastnom skúmaní cesty ako takej, možností, ktoré sa pri nej ponúkajú ako aj samotnú motiváciu cestovateľa. Má ponúkať viacero spôsobov ako ju absolvovať a samym tým možno ponuknúť aj skúmanie samotnej povahy hráča vzhľadom na to, ktorý zo spôsobov si zvolí.

Výsledok semestra je prototyp neúplného levelu, v ktorom sú zakomponované najzákladnejšie elementy hry. Plneilustrovaný priestor je dosť veľký na exploráciu a ponúka tri momenty stretnutia sa s líškou. Prototyp bude mať prvé testovanie s nádejou rozvinutia konceptu do ucelenejšieho dema v ďalšom semestri. (MV)