Where is my mind

Where is my mind / Jandušíková Terézia / interaktívny hudobný klip
2021-22 / LS / 3. ročník

Interaktívny hudobný klip Where is my mind ponúka hudobný a vizuálny zážitok prostredníctvom dvoch protikladných svetov. Divákom umožňuje voľbu atmosféry, vizuálneho štýlu a skladby podľa ich preferencií. Cieľom klipu je poskytnúť jedinečnú zvukovú a vizuálnu skúsenosť, ktorá vytvára priestor pre individuálnu tvorivosť a osobnú interpretáciu skladby. (TJ)