Zoja

Zoja / Ivan a Peter Galdík / herný prototyp
2016-17 / ZS / 4. ročník a 3. ročník

Hra pre dvoch hráčov, ideálne bratov, odohrávajúca sa v extravilane malomesta pri venčení psa.